Thứ bảy, ngày 25 tháng 05 năm 2024

- Địa chỉ: Số 1, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường An Hội, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại : 18001166

- Fax : (0753) 825474

- Mã số thuế: 1300141564

Viễn thông Bến Tre được thành lập trên cơ sở tách ra từ Bưu điện tỉnh Bến Tre và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 01/01/2008.

Viễn thông Bến Tre là đơn vị kinh tế trực thuộc, hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành viễn thông - công nghệ thông tin như sau:

Ngành nghề kinh doanh :
+ Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh;

+ Tổ chức, quản lý, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin;

+ Sản xuất kinh doanh, cung ứng, đại lý vật tư, thiết bị viễn thông – công nghệ thông tin theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị và nhu cầu của khách hàng;

+ Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông – công nghệ thông tin;

+ Kinh doanh dịch vụ quảng cáo; dịch vụ truyền thông;

+ Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng;

+ Tổ chức phục vụ thông tin đột xuất theo yêu cầu của cấp uỷ Đảng, Chính quyền địa phương và cấp trên;

+ Kinh doanh các ngành nghề khác khi được Tập đoàn cho phép.

Tổng lượt truy cập :

Lượt xem :